Vores prioriteringer

Nye Akuthospitaler og ombygning af eksisterende akthospitaler

2017-10-30 00:44
Region Midtjylland ombygger og bygger på alle 5 akuthospitaler.Der bliver brugt mange penge på, at sikre den bedste behandling til fremtidens patienter.Tag med på en lille rundtur til de 5 store byggerierhttps://youtu.be/7dpypd8MEzg

TID TIL NÆRVÆR

2017-10-19 12:11
Tid til Nærvær:  På alle niveauer er vi i både Ringkøbing-Skjern kom­mune og Re­gion Midt blevet gode til, at yde borg­erne ser­vice af god kvalitet. Det er afgørende, at den of­fentlige ser­vice i alle led bliv­er in­dret­tet, så der er plads og tid til nærvær. Det gælder for pa­tien­terne på...

TID TIL TRYGHED

2017-10-19 12:03
Tid til Tryghed Det er afgørende, at alle er tilknyttet en almenpraktiserende læge i deres nærområde. Der­for skal det sikres, at depraktiserende læger er i alle områder og ikke kun i de største byer. De praktiserendelæger udgør sammen med akutklinikkerne og akuthospitalerne det...

Lige adgang til sundhed

2013-10-15 21:38
  Alle har samme ret til at blive behandlet i det offentlige sundhedsvæsen. Det er hverken stilling eller økonomisk formåen, men sygdommen er udgangspunktet for den behandling man skal have. Derfor skal vi fortsat have et velfungerende og professionelt offentligt sundhedsvæsen.    

Velfungerende og udbyggede sundhedshuse

2013-10-15 21:38
  I forlængelse af udbygningen af Regionens 5 akuthospitaler skal der etableres en række sundhedshuse, som skal tage sig af den borgernære og daglige kontakt med rigtigt mange patienter, som kan få lokal hjælp af udflyttede specialer i ambulatorier nogle dage om ugen. Formålet er at flytte...

LOKAL TRYGHED

2013-10-14 00:00
Lokal tryghed Et stærkt og professionelt akutberedskab sammenholdt med et morderne akuthospital inden for række vide er afgørende for mange, når uheldet eller sygdommen rammer. Mulighederne for overlevelse og begrænsning af følgeskader hænger uløseligt sammen med at den professionelle hjælp når...

Vi skal vende udviklingen og satse på vækst.

2013-10-14 00:00
Forudsætningerne for at vi kan få udvikling i Ringkøbing-Skjern kommune er, at vi er i stand til at hæve væksten i kommunen. Både med tilgang af nye arbejdspladser og med tilflytning af nye borgere. Vi skal gøre vores kommune endnu mere attraktiv at bo i og flytte til. Der betyder noget for...

Udvikling også uden for de 5 største byer

2013-10-14 00:00
Halvdelen af befolkningen i Ringkøbing-Skjern kommune bor uden for de 5 største byer. Derfor skal der i højere grad skal satses på at tilgodese de behov, man har på landet og i landsbyerne.  Der skal bl.a. stilles en rullende borgerservice til rådighed, som møder borgerne, der hvor de bor...

Photo Gallery: FOTO