Om John

Jeg er 68 år. Født og opvokset i Hvilsom i Himmerland (tidligere Ålestrup kommune)

Jeg er gift med Vinni, der har været lærer på Alkjærskolen og Ringkøbing skole.

Vi har 2 voksne døtre - Anne på 36 år og Nina på 32 år. De er begge gift og har beriget os med 2 dejlige svigersønner og 4 fantastiske børnebørn.

Mit politiske CV

Nuværende poster  Råd, Udvalg  og Nævn


2010 - Medlem af Regionsrådet i Region Midt.

2014 - Medlem af kommunalbstyrelsen i Ringkøbing -Skjern Kommune

2014 - Medlem af bestyrelsen for Ringkøbing gymnasium udpeget af Ringkøbing Skjern Kommune

2014 - Formand for samarbejdsudvalget for kiropraktorer i Region Midt.

2014 - Formand for samarbejdsudvalget for speciallæger i Region Midt.

2018 - Formand i Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

2014 - Medlem af Beredskabskommissionen for Brand og Redning Midt Vest

2014 - Formand for bestyrelsen i Stauning Lufthavn  udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2014 - Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas  I/S  udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2018  - Medlem af Netværksgruppe på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune

2014 - Medlem af  bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2014 - Medlem af bestyrelsen for Bioenergi Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune

2014 - Medlem af Vurderings- og Skatteankenævnet udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2014 - Udpeget til Taksationskommissionen efter vejloven udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2018 - Medlem af Udvalget for næresundhedstilbud i Region Midt
2018 - Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik i Region Midt.

2014 - Medlem af bygningsforbdringsudvalget Ringkøbing Skjern Kommune

2018 - Medlem af Fredningsnævnet Midtjylland vestlige del.

2018 - Medlem af Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing FjordTidligere poster  - råd og udvalg 1982  til 2017


1982-1986 indvalgt i byrådet i Skibby kommune

1986-1988 indvalgt i byrådet i Skibby kommune (udtrådt i 1988 i.f.m. flytning til Ringkøbing)

1990 Indvalgt i ligningskommissionen (senere skatteankenævn)i Ringkøbing kommune.

Sidder forsat i skatteankenævnet selvom det har undergået flere strukturelle forandringer.

2010 Medlem af taksationskommissionen

2010 Medlem af valgbarhedsnævnet

2010-2013 Medlem af det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler

2010-2013 Medlem af der midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedsvæsnet

2010-2013 Medlem af netværksgruppen på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Ringkjøbing-Skjern Kommune

2010-2013 Medlem af bestyrelsen for fonden for Folkeuniversitetscenteret Skærup Mølle

2010-2013 Medlem af bestyrelsen for Ringkjøbing Gymnasium

2010-2013 Medlem af bestyrelsen for Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

2014 -2017 Medlem af det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler i Region Midt

2014 - 2017 Medlem af det midlertidige udvalg for data og dokumentation i Region Midt

2014 - 2017 Medlem af bestyrelsen for Anker Fjord Hospice, Hvide Sande udpeget af Region Midt

2014 - 2017 Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune2014 - 2017 

2014 - 2017 Medlem af Børne- og familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

2014 - 2017 Medlem af repræsentantskabet i forbrændingsanlægget L90 udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2014 - 2017 Udpeget til Taksationskommissionen efter ekspropriationsloven. udpeget af Ringkøbing Skjern kommune

2014 - 2017Medlem af Valgbarhedsnævnet udpeget af Danske Regioner.

Elementer i den akuttehjælp

 

/album/photogallery/img-3478-jpg//album/photogallery/img-3453-jpg/