Budget 2015

2014-10-24 00:38

Budgetaftale Region Midt                                                                                           

Budgettet for 2015 er stramt og et af de strammeste budgetter i regionens levetid. Der er ikke meget plads til udsving i økonomien, og der er en klar forudsætning om, at både budget og regnskab skal holde ligesom i de foregående år.

Det stramme budget er resultatet af en stram styring fra staten af regionerne – og også kommunerne – i disse år, med det formål at holde igen på de offentlige udgifter, så regeringen kan hive landet ud af den krise, vi har været i. Der er således bred enighed på Christiansborg om, at de offentlige udgifter skal holdes i ro, og at væksten i det private forbrug skal stige mere end væksten i det offentlige forbrug.

På trods af at økonomien ser meget stram ud, er det vigtigt at understrege, at det går godt i sundhedsvæsnet i Region Midtjylland. Vi behandler flere og flere patienter. Ventetiderne falder og der sker markante forbedringer på bl.a. kræftområdet. Vi er den bedste region på kvalitetsområdet.

Det lykkedes Bent Hansen at forhandle en realvækst til regionerne på ca. 0,4 % hjem. Det giver Region Midtjylland en realvækst på lidt over 100 mio. kr., hvilket ikke er et stort tal i regionens samlede budget, men trods alt et tal, der kan mærkes. Hvis ikke vi havde fået en realvækst, havde vi været nødt til at gennemføre en større sparerunde på vores hospitaler, og det er ikke det, vi har brug for lige nu.

Den samlede nettodriftsudgiftsramme

Region Midtjyllands forholdsmæssige andel af nettodriftsudgiftsrammen i økonomiaftalen 2015

er på 22.420,9 mio. kr. Der budgetteres med følgende ændringer i forhold til budget 2014:

Tilskudsmedicin reduceres med 105 mio. kr.

125 mio. kr. afsættes til hospitalsmedicin og nye behandlinger

51 mio. kr. tilføres psykiatri, som følge af satspuljeaftale på området

20 mio. kr. tilføres praksisområdet

11 mio. kr. tilføres tjenestemandspension

53 mio. kr. afsættes til finansiering af investeringsplanen

22,35 mio. kr. afsættes til politisk prioritering (se skema)

Pulje til politisk prioritering i budget 2015

Forligspartierne er enige om, at der til nye initiativer prioriteres 22,35 mio. kr., der prioriteres

som vist i oversigten nedenfor:

 

Område

2015 mio.

2016 -2018

Ambulancetjeneste

7,7

8,1

Grå Stær

2

2

Urologi udvidelse af kapacitet

6

5,6

Akuthospitaler

2

2

Familieambulaboratorium

1,3

1,3

Øre-, næse- halsområdet

1

1

Etablering af smertetilbud

1

1

Paramedicinere yderligere døgndækning – Rønde og Nr. Snede

1,35

1,35

 

 

Partikelcenter

Etablering af Danmarks eneste partikelcenter sker i Region Midtjylland og kommer til at ligge i Århus.  Der er et bruttobudget til etablering på 800 mio., hvoraf de 552 mio. er finansieret af staten og ved donationer fra bl.a. Mærskfonden (250 mio.)

Med det nye center kommer Danmark og dermed Region Midtjylland op i verdenseliten især ved behandling af børn med kræft

Der forventes behandlet mellem 1200 og 1800 patienter årligt med den nye protonaccellerator. Centret forventes at stå færdig i 2017

Udredningsretten

Vi ønsker at fortsætte vores fokus mod at nedbringe ventetiden til undersøgelser og behandlinger på vores hospitaler. Vi er nået rigtig langt med udredningsretten og er således i mål indenfor 24 ud af 26 specialer, og andelen af patienter, der venter over 30 dage på en udredning er faldet med over 50 % i det seneste år. Således venter patienterne i dag kun 17 dage i gennemsnit på det første besøg på hospitalet, mens de for et år siden i gennemsnit ventede 44 dage. Altså mere end en halvering af ventetiden. Imponerende!

Vi er dog ikke i mål. Indenfor neurologien og urologien har vi problemer med at overholde udredningsretten. Vi har her en særlig udfordring med at få skaffet speciallæger nok, men det arbejdes der med.

Vi ønsker et sundhedsvæsen, der hænger sammen. Et sundhedsvæsen, hvor indsatsen tager udgangspunkt i patientens behov og ressourcer.