LOKAL TRYGHED

2013-10-14 00:00

Lokal tryghed

Et stærkt og professionelt akutberedskab sammenholdt med et morderne akuthospital inden for række vide er afgørende for mange, når uheldet eller sygdommen rammer.

Mulighederne for overlevelse og begrænsning af følgeskader hænger uløseligt sammen med at den professionelle hjælp når hurtigt frem til den tilskadekomne eller den sygdomsramte.

Derfor vil vi fortsat sætte fokus på udbygningen og vedligeholdelsen af vores akutte beredskab med ambulancer, akutbiler, lægebiler og lægehelikoptere.