TID TIL NÆRVÆR

2017-10-19 12:11

Tid til Nærvær:

 På alle niveauer er vi i både Ringkøbing-Skjern kom­mune og Re­gion Midt blevet gode til, at yde borg­erne ser­vice af god kvalitet.

Det er afgørende, at den of­fentlige ser­vice i alle led bliv­er in­dret­tet, så der er plads og tid til nærvær. Det gælder for pa­tien­terne på re­gio­nens syge­huse, de ældre, der mod­tager kom­mu­nal ple­je og hjælp, børnene i skolen i børnehaven og i vores dagpleje.

Tid til nærvær vil også give vore ansatte, - pædagogen, sygeplejersken, læreren, lægen, so­suas­sisen­ten og alle de an­dre ansat­te mu­lighed for at løse deres op­gaver på en sol­id, faglig og pro­fes­sionel måde.

Tid til nærvær er for alle.