Udvikling også uden for de 5 største byer

2013-10-14 00:00

Halvdelen af befolkningen i Ringkøbing-Skjern kommune bor uden for de 5 største byer. Derfor skal der i højere grad skal satses på at tilgodese de behov, man har på landet og i landsbyerne.  Der skal bl.a. stilles en rullende borgerservice til rådighed, som møder borgerne, der hvor de bor eller arbejder. Det skal mindske afstanden mellem den enkelte borger og kommunen.  Der skal skabes større sammenhængskraft i kommunen bl.a. ved at kommunen i højere grad støtter op om de mange initiativer, der tages i det mindre om mellemstore bysamfund.