Vi skal vende udviklingen og satse på vækst.

2013-10-14 00:00

Forudsætningerne for at vi kan få udvikling i Ringkøbing-Skjern kommune er, at vi er i stand til at hæve væksten i kommunen. Både med tilgang af nye arbejdspladser og med tilflytning af nye borgere. Vi skal gøre vores kommune endnu mere attraktiv at bo i og flytte til.

Der betyder noget for nuværende og tilflyttende børnefamilier, at der er nogle gode pasningstilbud til børnene og at der er nogle velfungerende skoler.

Der skal være nogle ordentlige normeringer, som gør, at der er hænder nok til at tage sig af børnene og sikre, at de ansatte har nogle ordentlige arbejdsvilkår. Vi skal have efterset taksterne på hele børneområdet, så der bliver en bedre balance mellem normering og forældrebetalingerne. Det vil på sigt betyde højere normeringer og lavere forældrebetaling

Det handler også om infrastruktur fysisk og digitalt, uddannelse, fritids- og kulturtilbud og byggegrunde nok til boliger og erhverv.