Vindmølleplan 2014

2014-10-23 23:53

Vindmølleplan 2014.

I konstitueringsaftalen for 2017-2017 blev det aftalt, at Vindmølleplanen skulle revideres. Arbejder skulle gå i gang midt sommer 2014.

Baggrunden for at vi stod fast på at få dette indført i konstitueringsaftalen var jo det forløb der havde været i Ringkøbing Skjern kommune siden vindmølleplanen 2009 blev godkendt. Der var blevet givet så mange tilladelser til vindmølleprojekter, som lå uden for den godkendte plan, at det kan undre at der ikke var blevet iværksat et revisionsarbejde noget før.

Det at der blev give tilladelse til mølleprojekter uden for  planen var og er  et demokratisk problem. Det har ikke været muligt for kommunens beboere generelt og kommende naboer specielt at forholde sig til opførelse af de konkrete projekter. Det var også tydeligt at se på de mange henvendelser og protester, at der var en betydelig usikkerhed på området.

Kommunen havde dertil helt mistet overblikket om projekterne og deres samlede betydning for de enkelte områder.

I socialdemokratiet er vi ikke imod vindmøller, men planlægningen og gennemførelse af nye projekter skal foregå i åbenhed og med hænderne på bordet. Så skal vi følge en godkendt plan, så kommunen og beboerne ved, hvilken vej vi kører og hvor vi satser på vindmøller.

Drøftelserne om vindmølleplan 2014 er så småt ved at gå i gang efter en meget træg start.

Det er vigtigt for os i socialdemokratiet,, at de der har det største gener og bor tæt ved kommende vindmølleprojekter også er dem der får den største kompensation.

Vi vil lægge vægt på, at vindmølleplan 2014 indeholder stillingtagen til og vurdering af:

  •  afstandskrav mellem mølleparker (3 eller flere møller) er mindst 28 x møllehøjde.

  •  møllenes evne til at udvikle det lokalområde de står i

  • Det skal lægges betydelig vægt på at møllerne fremtræder harmonisk i landskabet og at placeringen afvejes mod naturinteresser, landskabsinteresser og miljøinteresser

  • naboer sikres vurdering fra 2 uvildige ejendomsmæglere

  • naboerne kan selv beslutte om de vil have engangsbeløb eller en løbende udbetaling, som tinglyses på ejendommen (sikring mod værditab og mulighed for salg)

  • alle beboere inden for nærzonen (0 - 4,5 km) inddrages direkte i informationsmøderne

  • afstand til beboelser skal være mellem 4 - 8 x møllehøjden.

  • Udvidelse af eksisterende mølleparker skal overholde de nye afstandskrav

Det er vigtigt, at kommunen spiller med åbne kort og også påtager sig rollen som beboernes ambassadør, samtidigt med, at der fortsat kan fremmes nogle vindmølleprojekter i kommunen.